WebInfo - Google Page Rank, S-Rank, Alexa

checked
checkedS-rank


S-rank stránky je veličina, která by měla vyjadřovat důležitost každé stránky na českém webu. Počítá se zejména z odkazové sítě algoritmem, který zohledňuje jednak odkazy, které na stránku míří, ale i to, kam ze stránky odkazy vedou více na seznam.cz/....kontakt@piloun.com ·