WebInfo - Google Page Rank, S-Rank, Alexa

checked
checkedKódování


HTML stánky nejčastěji používají kódování (znakovou sadu): ISO 8859-2, Windows-1250, UTF-8. Znaková sada se uvádí v hlavičce dokumentu pomocí meta tagu s charset, kde je zapsána používaná znaková sada. Pokud uvedete jinou znakovou sadu, než skutečně používáte, bude se na webu špatně zobrazovat diakritika a další znaky.
  • ISO 8859-2

    (Latin-2, středoevropské, východoevropské) je standardní kódování používané zejména na Unixových systémech. Znaky jsou kódovány pomocí 1 bajtu.
  • Windows-1250

    je používáno na systémech Windows. Slouží pro reprezentaci středoevropských jazyků.
  • UTF-8

    je nejčastějším zápisem znakové sady Unicode. Umožňuje zápis v různých jazycích naráz (znaky se kódují do 2 bajtů a více), což je velice výhodné pokud se dokument používá ve více zemích.

Čeština v HTML stránkách

Souhrné informace o kódování na HTML stránkách a podrobné vysvětlení: Co je kódování, Nejčastější kódování, Argumenty pro Windows-1250, Argumenty pro ISO 8859-2, Argumenty pro UTF-8, Různá řešení, Nastavení v prohlížeči, Automatické meta nastavení, Překódování na serveru, Unicode - URL encoded, Speciální znaky, nalezete na Jak psat web

Kódování dokumentu

Zakladní popis druhů kódování nalezete na Tvorba webu

XHTML - kódování dokumentu

Přiblížení problematiky kódování dokumentu, jak správně používat v XHTML češtinu, naleznete na interval.cz

Znaková sada

Jednoduché znakové sady, Moderní přístup ke kódování, Lexikální řazení, Znakové sady a HTML, ASCII, Kódování češtiny, Standardy ISO 8859-x, Vybrané kódové stránky Windows, Vícebytové standardy, Znakové sady pro DOS, nalezete na Wikipedie

kontakt@piloun.com ·