WebInfo - Google Page Rank, S-Rank, Alexa [en]

Google Page Rank, S-rank, SEO analýza

registrovatproč se registrovat

Zadejte adresu

Počet index./odkaz.
Ranky

Hodnocení stránky (Rank)

Google PageRank 0 / 10

S-rank 10 / 100

JyxoRank 0 / 220

Alexa traffic rank 2 173 023

Compete N/A

dudka.cz/studyIUS

validita

 

soubor robots.txt: existuje [ukázat]

celková velikost zdrojového textu: 72.4 kB

počet obrázků: 29

velikost vloženého JS: 1.96 kB

počet interních odkazů: 31

velikost vloženého CSS: 0.12 kB

počet externích odkazů: 1

kódování: utf-8"

ikona stránky:

Čekejte
Čekejte prosím, stránka se načítá

Počet slov přibližně: 4496

Nejčastější slova: testování 38x, systému 34x, mezi 30x, jsou 29x, softwaru 27x, jeho 21x, může 21x, objekt 21x, být 21x, při 20x, nebo 18x, objektu 18x, rozhraní 18x, které 18x, požadavky 18x, jako 17x, požadavků 17x, objekty 17x, diagram 16x, má 15x, software 15x, entitní 15x, analýza 14x, vztahu 14x, však 14x, třídy 14x, užití 14x, základě 13x, součástí 13x, projektu 13x, programu 13x, metodologie 13x, specifikace 13x, množiny 13x, pak 12x, vztahy 12x, ...

Popis a obsah

Titulek (title)

Dudka.cz: Software engineering (IUS)


Popis (description)

Software engineering (IUS) - elektronický sešit


Klíčová slova (keywords)

-


Nadpisy

H1 (1x): Software engineering (IUS)


H2 (11x): Tématické okruhy, 2. Softwarové inženýrství, 3. Modely životního cyklu softwaru, 4. Objektová orientace, 5. Analýza a specifikace požadavků, 6. Strukturovaný přístup k analýze, 7. Návrh, 8. Implementace a testování, 9. Řízení softwarových projektů, 10. Agilní metodologie, 11. Ochrana intelektuálního vlastnictví


H3 (51x): Historie, Současnost, Softwarový produkt, Vlastnosti SW z hlediska použití, Vlastnosti SW z hlediska přenosu, Vlastnosti SW z hlediska změn, Problémy při vývoji softwaru, Proces vývoje softwaru, Etapy životního cyklu softwaru, Modely životního cyklu softwaru, Jazyk UML, Objektová orientace, Objektově orientované techniky, Třídně založené jazyky, Prototypově založené jazyky, Typování, Asociace, Kompozice a agregace, Závislost, Realizace, Cíle etapy specifikace požadavků, Typy požadavků, Specifikace požadavků, RUP - Specifikace požadavků, RUP - Analýza, Modely strukturované analýzy, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ER diagram), Atribut entity, Vztah mezi entitami, Tvorba ER diagramu, Návrhové třídy, Rozhraní, Upřesňování analytických modelů, Stavové diagramy, Implementace softwaru, Verifikace a validace programu, Testování, Testovací kritérium, Strategie testování, Sestavení vývojového týmu, Management projektů, Etapy projektu z pohledu managementu, Řízení kvality softwarových projektů, Normy pro systém zajištění kvality, Měření v softwarovém inženýrství, Metriky pro software, Extrémní programování (XP), Crystal, Scrum, Light RUP


H4 (0x): -


H5 (0x): -


H6 (0x): -vložte si měřící ikonu na svou stránku
WebinfoWebinfoWebinfoWebinfoWebinfo

Spolupracujeme s katalogem online nakupování - internetové obchody a e-shopy Shoops.cz a katalogem eshopů, obchodů a stránek Onlineshopy.com. Srovnaní cen, nejlevnější obchody, HTC.

Google PageRank™

je hodnocení kvality stránek a tvořící základ vyhledávače Google. Aktualizace probíhá v nepravidelných intervalech. Více informací o GPR

S-rank

hodnocení Seznam.cz je veličina, která by měla vyjadřovat důležitost každé stránky na českém internetu. Další informace o S-ranku

Alexa traffic rank

počítá kolik uživatelů shlédlo stránku, čím nižší hodnocení, tím je stránka navštěvovanější. Podrobnejší popis Traffic Ranku

Compete

analyzuje návštěvnost jednoho miliónu nejnavštěvovanějších stránek. Více informací o Compete hodnocení

JyxoRank

je hodnocení stránky na českém internetu podle Jyxo. Více o JyxoRanku

Future Google PageRank™

je Google PageRank™ z dalších datacenter společnosti Google, zde jsou hodnoty Page Ranku, které bude mít pravděpodobně stránka po příštím přepočítaní, tzv. Google Dance. Od 17.10.08 je pozastaveno měření této hodnoty.

Počet indexovaných stránek

zjišťuje počet indexovaných stránek u nejpoužívanějších vyhledavačů.

Počet odkazujících stránek

zjišťuje počet stránek, které odkazují na tu vaši.

Titulek stránky (title)

by měl být stručný, výstižný a unikátní. Maximální doporučovaná delká je kolem 60 znaků.

Popis (description)

meta tag desription by měl být stručný popis obsahu stránky.

Klíčová slova (keywords)

meta tag keywords by měl obsahovat klíčová slova charakteristická pro stránku. Dnes již ale není vyhledavači (Google, Seznam, ...) brán do úvahy.

Velikost stránky

pokud je stránka příliš velká, tak se samozřejmě déle načítá, což může návštěvníka odradit. Těžko se stanovuje maximální velikost. Z pohledu SEO by stránka měla být co nejmenší a text by se měl vztahovat ke klíčovým slovům.

Validita

Stránka by měla být validní - je to prvotní předpoklad pro správné zobrazení na různých zařízeních a správnou indexaci vyhledávacími roboty, více o validitě

Použitelnost

vyjadřuje jak je stránka pro uživatele přehledná, srozumitelná, zda je schopný se po ní bez problému pohybovat a najde, co potřebuje.

Přístupnost

webu zaručuje, že se správně zobrazí bez ohledu na typu prohlížeče a zařízení. Tato problematika se týká například uživatelů se zhoršeným zrakem, vypnutým javasriptem, vypnutými obrázky atd.

Kaskádové styly

(CSS) je možné přímo vkládat do html dokumentu pomocí příkazu style. Vhodnější způsob je ovšem pouze uvést název třídy příkazem class a všechny styly definovat v externím souboru *.css.

JavaScript

Podobně jako u CSS je to s požíváním JavaScriptu, ten je vhodné vložit pomocí externího souboru. Odkaz na něj se také uvádí v hlavičce HTML dokumentu třeba takto: <script type="text/javascript" src="skript.js"></script>.

Kódování (znaková sada)

HTML stánky nejčastěji používají kódování ISO 8859-2, Windows-1250, UTF-8. další informace o kódování
Poznámky k měření: ukázat poznámky
Získané informace můžete využít k optimalizaci stránky pro vyhledavače, zlepšení SEO a následné zvýšení pozici ve vyhledavačích.

kontakt_1@piloun.com · Nahlásit chybu