WebInfo - Google Page Rank, S-Rank, Alexa

checked
checkedAlexa Traffic Rank


Alexa Traffic Rank slouží pro ohodnocení stránek na základě návštěvnosti. Pro měření se používá Alexa Toolbar, kterou mají uživatelé nainstalovanou v prohlížeči. Na základě návštěvnosti se počítá hodnocení (rank) stránky, ten je v rozmezí od několika miliónů do jedné. Čím je stránka navštěvovanější, tím je hodnocení nižší.

Podrobnější informace můžete nalézt např. na http://en.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet

Alexa Traffic Rankkontakt@piloun.com ·